Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • Sparrow
    Yeah, thấy cái trò xe vào sân bay cũng phải nộp tiền hơi vô lý. Đây là vào chứ không phải là gửi.