Trở lên trên
Viết bình luận9 Bình luận
  • TanNg
    Giờ sợ ko dám uống rượu quê vì những chuyện ntn. Ngay cả nếp cẩm là món ưa thích cũng bỏ vì ko còn rượu đế ngâm. Tiếc món rượu nếp vãi.