5 Bình luận
  • lylienket
    Vậy mà cái lão gì đấy chủ tịch ubnd lại đứng ra tuyên bố em này tự tử, nếu vụ này không có nhiều em sinh viên chứng kiến và lên tiếng chắc là người mất khó yên lòng.
  • lylienket
    Vậy mà cái lão gì đấy chủ tịch ubnd lại đứng ra tuyên bố em này tự tử, nếu vụ này không có nhiều em sinh viên chứng kiến và lên tiếng chắc là người mất khó yên lòng.
  • vt57vt571
    Trường này rất mất dạy. Ku em mình đủ điều kiện tốt nghiệp từ tháng 4, đợi dài cổ đến giờ tháng 10 lên hỏi sao vẫn chưa có đợt tốt nghiệp thì trường trả lời, đợi đủ sinh viên mới xét 1 lần cho đỡ tốn kém.
Website liên kết