2 Bình luận
  • dangquang1020
    Hướng dẫn lý thuyết suông, cho hỏi làm sao để biết nước từ 16 - 20 độ?


    Ngồi đợi lấy nhiệt kế ra đo nhé
  • GialanG
    Về nguyên tắc, cụm từ trong ngoặc là để giải thích cho cụm từ ở trước, và hầu hết các trường hợp là có thể xóa luôn phần trong ngoặc mà không làm ảnh hưởng đến nội dung cần chuyển tải. Ở đây từ 16-20° nằm trong ngoặc, mang ý nghĩa là giải thích rõ hơn cho cụm từ "không dùng nước quá lạnh hay nóng quá". Túm lại theo mình bài báo viết là RẤT CHUẨN rồi.
Website liên kết