Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • Bpearl
    Ngưởi có tầm nhìn, dám chơi dám làm. Thích câu "...luôn hướng về phía trước và không hài lòng với những gì mình đang có"