Trở lên trên
Viết bình luận5 Bình luận
  • Hungnguyen1402
    Mấy cụ Việt Nam hầu như cứ khi nào có khách nhiều rồi là phục vụ chán ngay, thích thì mua không thích thì thôi, tao còn đầy khách.