Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • Duy_Truong
    Theo đó, UBND TP HCM phê bình Giám đốc Sở Du lịch TP đã đề xuất những nội dung nhạy cảm, ảnh hưởng đến môi trường du lịch. 

    Ức nhỉ! Đầy thằng đề xuất nội dung nhạy cảm, ảnh hưởng sao chỉ xử mỗi iem?