Trở lên trên
Viết bình luận 10 Bình luận
  • phonglee2404
    Bọn này không hiểu được lợi ích của rừng hay sao ấy. Điên thật.
    Dân mình cũng ít quyền quá nên cứ hả họng là bị bóp mỏ.