Trở lên trên
Viết bình luận 29 Bình luận
  • aquamarine
    @thinker em nghe nói anh ấy bị bệnh phải ra nước ngoài chữa vài năm, khi trở về thì thời thế thay đổi nên mặc dù cũng ra vài sp nhưng không nổi được.
  • ntvim88
    Fan UHP điểm danh nào, chuẩn bị ném gạch anti-fan
    bis bis