Trở lên trên
Viết bình luận 7 Bình luận
  • ohisee
    Đây là kỹ thuật phishing, một kỹ thuật hack đơn giản, phổ biến và hiệu quả. Trước là web, giờ là app
  • dreamy_sailor
    Mới đổi lại pass hôm qua vì cái y chang, down cái apps kia về, bật lên cái thấy màng hình đăng nhập cái tự động nhập không suy nghĩ gì vì mới đổi pass gần đây, tưởng facetime hay thằng nào đó hỏi vì bình thường cũng có gặp. 10s sau mới nhận ra có gì đó sai sai, thoát ra vào lại cái nó hỏi lại mật khẩu apple >"<. Mà thằng apple vote 1 sao cái nó nói nickname có người xài rồi xong xoá luôn phần comment mình ghi phía dưới chứ không cho đổi nickname.
  • saigonese
    nói chung cái gì liên quan đến xiền, mật khẩu thì cần phải cẩn thân thôi, auto có ngày mất ô tô