Trở lên trên
Viết bình luận 9 Bình luận
  • Jennyhp
    Chị này có mỗi 1 tội là làm quan, làm liên lụy đến cả anh kéo bị chửi kiss ass. Chị này làm dân thì cả làng cười khen anh kéo ga lăng