Trở lên trên
Viết bình luận26 Bình luận
  • TrNgo
    @doivuithe nó hình thức nhưng không ăn cắp như người việt
  • pupeo
    @lylienket Ở Vn giờ thì mấy cái phục vụ tính sau đi, cái quan trọng giờ là bơm cho đủ + chất lượng xăng dầu tốt là may lắm rồi.