Trở lên trên
Viết bình luận 1 Bình luận
  • Hungnguyen1402
    Hà Tĩnh đúng năm nào cũng khổ, năm nay đợt bão to nhất 10 năm vào chưa khắc phục xong, thì giờ quả áp thấp này vào mưa như trút.