Trở lên trên
Viết bình luận14 Bình luận
  • thinker
    Công an, can ông, can cả bà, cà cả ban, núp háng bàn, bán hàng 
    Em mô tả cơ quan chức năng và người bán hàng vỉa hè Quận 1
  • ohisee
    @cuong205a với em thì bác Thinh nuột vãi cả ra rồi. Còn không nuột thì nó thế này cơ:

    Thằng cương thường căng, thường bị nôn, ... bị thương, hay chỉ dái giải trí