Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • lylienket
    Giờ là lúc triển khai mạnh chính sách đưa trí thức về nông thôn rồi đấy, làm triệt để và mạnh mẽ thì ngon. Yên Bái và nhiều tỉnh thành là những điểm tiến tiến điển hình về làm giàu không khó.
  • Mr_TK
    Người đông quá thì cho nghỉ hết đi! Cấp tiền trả lương làm gì!
  • henryford
    Ko có việc mặc kệ ko có việc, rất nhiều đồng chí vẫn xách tiền và chờ đợi vào biên chế, kể cả đi vay để lo việc,