Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • VTV
    Mô hình của Parkson theo mình nghĩ thì chỉ hợp với những khu vực trung tâm có mật độ khách đi mua sắm cao. Mở kiểu riêng lẻ, với đặc thù hàng hoá không hướng tới đại chúng, vào mua lại phải gửi xe, chọn đồ xong dắt lại chỗ thanh toán làm thủ tục, khá là rắc rối.