Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • ntvim88
    Đúng kiểu hèn với giặc, ác với dân
    Nv nó khinh cho
  • donkisolt76
    Tôi khẳng định ông Hỷ này là người Uber và Grab, bảo dán lên thế này làm những người chưa biết taxi công nghệ rẻ và tốt hơn sẽ đi xe công nghê. Đồng thời hạ thấp uy tín của VNS. Nhất tiễn song điêu