Trở lên trên
Viết bình luận14 Bình luận
  • wateveriam
    của đáng tội không biết vụ Lương Thế Vinh vừa rồi có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của thầy không. Mình không đồng ý với quan điểm giáo dục của thầy, nhưng thầy vẫn là 1 nhà giáo tâm huyết đáng kính.