Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • minhtien
    Làm kinh tế kết hợp với quốc phòng an ninh vậy là chuẩn rồi, mấy thằng Mẽo vớ vẩn làm sao hiểu được triết lý sâu sắc này
  • downfall
    Nỡm ạ, thấy người ta làm ăn tốt lại dây vào sinh sự đây mà