Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
  • ohisee
    Lại học từ đầu
  • phanvanhau11
    Em có ông cậu ruột, ngày xưa nhà nghèo học tới hết cấp 2 rồi đi bổ củi thuê. Năm nay cũng gần 50. Làm doanh nghiệp gỗ ép xuất khẩu cũng hơn 200 nhân viên. Rủ em đi học mấy lớp chứng khoán bất động sản. Học mấy năm nay rồi mà chưa thấy đầu tư j