Trở lên trên
Viết bình luận10 Bình luận
  • Nova
    Sao củi Yên bái ko bỏ lò nhỉ? Dư luận bức xúc lắm rồi.