Trở lên trên
Viết bình luận6 Bình luận
  • thinker
    Nghệ An, ông @bokua mà ko "bỏ của" ở bộ Công thương thì giờ cũng ngang ông Trạc. Ông @honglamsg mà chẳng "hổng làm" giảng viên ĐH Vinh thì cũng sắp bằng ông Thắng rồi.

    Tại cái nick cả