Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
  • Baltimo
    TT còn nhắc nhở là link nhắc nhở của TT chưa thấy thằng nào vote.
  • minhtoanqtm
    Thực ra trước giờ chưa có đời thủ tướng nào làm việc nhiều như Bác phúc. Chẳng qua tới bây giờ bác phải giải quyết hậu quả của đời trước để lại. Hy vọng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn