Trở lên trên
Viết bình luận19 Bình luận
  • chaududan
    rừng ko lo thiếu củi đốt, vấn đề là chọn cây thôi
  • signoreV
    @lylienket củi còn nhiều lắm nhưng phải cận thận không lỡ nhầm củi thì chết mẹ. Việc này không thể hấp tấp đốt hết trong một sớm chiều đc. Vì thế cụ tổng phải chịu khó ở lại lâu dài rồi ????
  • lylienket
    @signorev Luôn mong cụ sức khỏe, trăm năm điều hành