Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • cocoxinhxan
    Đã đọc mấy cuốn của bác này. Năm ngoái Bop Dylan còn đc giải.
  • Q11ThNov
    Thật là ngạc nhiên, trước giờ cứ tưởng người nước ngoài (nước nào đéo quan trong) gốc việc (cái ngày mới quan trong) mới được đưa tin, viết thành báo. Ai ngờ người gốc nhật cũng được đưa tin, viết thành báo.