Trở lên trên
Viết bình luận15 Bình luận
  • Highway
    Giống y chang thời 78-79 , chỉ khác là người bị đuổi là người Hoa trên đất Việt