Trở lên trên
Viết bình luận6 Bình luận
  • sosk
    Người ta nằm trong chăn mới biết rận ở chỗ nào mà bắt chớ