Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • matocnhoi
    Trông người lại nghĩ đến ta, bài học nhãn tiền đấy, không biết có những ai chịu giảm bớt cái lợi trước mắt của bản thân mà lo cho toàn cục không, haizz
  • henryford
    Đất nước thì lớn, dân thì đông mà lại nghèo, phân hoá quá lớn, bẩn thỉu, quá nhiều hủ tục, không khá lên được