Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • dvq
    cơ bản những dự án kiểu này là do các bác nhiệm kì trước kí , giờ các ông mới hoặc trước là nhân viên bảo sao làm vậy giờ có tí liên luỵ nên khó xử, hoặc đang tích cực dọn rác cho các ông cũ. Bộ GT thì không nơi nào lầy hơn, chẳng ai đào đường lên mà kiểm tra được cả nên chẳng biết có gì dưới đấy ...