Trở lên trên
Viết bình luận9 Bình luận
  • Duy_Truong
    Em hiểu là ta không được cực đoan đòi đốt tất cả củi, thanh nào ta không ưa thì mới đốt, thanh nào đang chống ghế ta ngồi thì cứ thanh tra lâu c** trâu hoá bùn là được rồi.
  • chaududan
    đổi mới tức là cái gì cũ quá, tóc bạc quá thì đổi đi
  • DoiNgong
    hót hay như chim