Trở lên trên
Viết bình luận9 Bình luận
  • Duy_Truong
    Thấy chỗ Uỷ ban phường treo tới 2 cái cờ, cái không phải cờ tổ quốc treo lên để làm gì các bác?