Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
 • valynin
  Đề nghị cắt Trym ông BT vì tội "dập" em tạp vụ lên làm trưởng phòng của 1 Sở
 • Kent_VC
  Xử lý quái gì nữa! Giờ này khéo em hotgirl đã cao chạy xa bay sang làm công dân xứ giãy chết rồi
 • baoln89
  Chưa thỏa đáng thì phạt thêm, nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm nó cho tau
 • Duy_Truong
  Phải khiển trách cả lò nhà ông mới thoả đáng chăng?