Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • valynin
    Thế hệ thanh niên Nhật sùng bái ông này lắm. Không tìm ra ví dụng như vậy ở Việt Nam.