Trở lên trên
Viết bình luận50 Bình luận
  • downfall
    Bản lĩnh, có tài, dám nghĩ dám làm, nói chung so với em nó thì ối anh trên linkhay này chưa đứng được đến bằng cái đế giày
  • HansNam
    @hungnguyen1402 lâu lâu có thấy ai nói đâu tự dưng đi viết tự truyện đấy chứ
  • qsilk
    Tự truyện về 10 năm cuộc đời trong đó chủ yếu nói về 16 phút " kinh hoàng " (y)