Trở lên trên
Viết bình luận6 Bình luận
 • motbit
  SSI Research tin tưởng rằng nền kinh tế đang đi đúng hướng và đây là kết quả của những nỗ lực nội tại rất lớn như thu hút FDI hay tái cơ cấu hệ thống ngân hàng đã diễn ra từ nhiều năm trước.
   
 • ohisee
  Năm nay có Note 8 rồi
 • downfall
  Em vừa xem thời sự tối, chính phủ họp, bất ngờ phết nghe bảo không có gì thay đổi thì từ nay đến cuối năm GDP tăng 7.3
  Mừng
 • ntkien
  Thế lỡ thằng iPhone X hay iPhone XXX nó bóp dái Galaxy S9/+, Note 9 thì VN vỡ kế hoach tặng trưởng?