Trở lên trên
Viết bình luận10 Bình luận
  • tradade
    Tự nhiên lại nhớ cách đây hơn 20 năm, mình vẫn được dạy gặp đám ma ngoài đường thì bỏ mũ xuống. Hình như bây giờ người ta không còn làm thế nữa.