Trở lên trên
Viết bình luận9 Bình luận
  • tuannguyenvt
    Gây quỷ ủng hộ e đi kiện sml chúng nó luôn
  • kedienro
    Quan sai thì quan xin lỗi dân, dân sai thì dân chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vụ này vậy là xong.