6 Bình luận
 • Mr_TK
  Rồi có hôm đi du lịch cùng cty a chẳng may ngủ cùng phòng với đồng nghiệp 1 hôm lại về kể với vợ... nhất anh!
 • kenzocreative
  Chắc lấy vk là Mò Cờ T nổi tiếng nên mới lép
 • ohisee
  Nghề "kiểm hàng ", nhạy cảm phết
 • KaZaT
  Tóm tắt: nhìn trộm ngực đồng nghiệp xong về kể với vọ, bị vợ giận xong lên kể với nhà báo. Chuẩn bị bị các độc giả chửi sml nên lên kể với ae linkgay.
  Lời khuyên của chuyên gia: lần sau nhìn thì cứ nhìn nhưng mà khâu miệng lại, chứ thấy ngực thì thèng nào mà không nhìn? Quan trọng là nhìn xong bỏ đó.
Website liên kết