Trở lên trên
Viết bình luận10 Bình luận
  • minute9999
    Haiz, Kiên Giang cũng có rừng U Minh mà sao không bắt ông Hải giải trình bằng văn bản nhỉ. Chắc ban tuyên giáo tỉnh ủy CM rảnh rỗi sanh nông nổi