Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • Cacacafe
    Cục trưởng, cục phó, cục viên đều đang bận giải trình các lần mất $ rồi, không đi kiểm tra được đâu, giờ nhân dân tự xử thôi
  • luanth
    đào mồ chi vậy? phải đục nước thì một ngày thanh tra mới kiếm bèo bèo 400tr tiền vợ gửi chứ