Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • SeineRiver2
    Đọc mãi cái link mới ra thành báo Nghệ An.
    Không hiểu lắm mục đích bài này là cái gì. Mấy trăm tr hay 1 tỉ thì là cái gì mà gọi là mất rất nhiều tiền. Mấy thằng nhà báo thằng nào chả đi xe vài tỉ nhà chục tỉ chả nhẽ từ lương ra chắc.