Trở lên trên
Viết bình luận22 Bình luận
  • kekin
    Dễ đoán quá mà. Các chuyên gia trong nhóm kín của LH đã có kết luận cuối cùng đó là ai rồi nhé.

    Xin công bố chung cho anh em toàn Linkhay được sáng tỏa: Xuân Bắc nhé