Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • SeineRiver2
    Vậy tức là nó dùng 2 lớp ML thôi bác, lớp đầu tiên là để từ bài toán tạo ra cái kiến trúc của model sẽ dùng, thực ra giờ nó gần như hội tụ hết rồi, ví dụ như xử lí ảnh sẽ dùng CNN, xử lí ngôn ngữ / âm thanh sẽ dùng RNN, cho phần lớn các bài toán khác toàn dùng xgboost. Cần tốc độ nhanh dùng SVM kiểu vậy.

    Em nghĩ kiến trúc của mấy cái chip này sẽ hơi giống kiểu của GPU, tập trung vào micro thread, tăng tốc các phép tính trên ma trận. Bên cạnh đó lại giảm được overhead do copy dữ liệu so với GPU (phải chép dữ liệu từ RAM vào trong GPU RAM). Tại bình thường dùng GPU cũng nhanh hơn CPU vài chục lần roài.