Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • downfall
    mấy năm tới kinh tế vẫn ngon.
    Nhưng mà chu kỳ khủng hoảng 11 năm sắp quay lại, lần này không biết nặng hay nhẹ, cỡ năm nào. Em đoán cỡ 2021 lại khủng hoảng nho nhỏ