Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
 • Enigma1
  Sáng mai đang táo bón.
 • ntmj27
  Bài dài kinh, nhưng ko thấy có giá trị thực tế

  Nói ngay đơn giản, giờ thi đề dạng mở, có bao nhiêu giáo viên đủ chuẩn để chấm đề mở, rồi mất bao lâu chấm một bài, nhân với số bài thi thì liệu cần bao lâu để chấm, bao nhiêu nguồn lực sẽ đổ vào đó ? Mình có kham đc không ?
 • knight13
  Triết phải là môn nguy hiểm nhất mới phải
 • doivuithe
  Đại chúng hay tinh hoa đặt vào chính trị cũng đúng
  Tầng lớp lãnh đạo nên giống đại chúng hay là tinh hoa
  Tinh hoa thì sao lương lại như đại chúng