Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
 • tantam
  VN chỉ có 1 nguyên tắc lý luận đỉnh cao, vượt lênm, chiến thắng mọi lý thuyết khác của thế giới đã chứng minh: - Tồn vong của chế độ!
  Mà Chế Độ không hiểu sao lại được đồng nhất với Tổ Quốc.
  Với các thứ đụng đến cái đó thì sẽ bị vùi dập k thương tiếc!
  Thế nên đừng mơ dân sự hóa các vị trí quan chức về CA, QP và cấm CA, QĐ tham gia vào các hoạt động dân sự vì nó liên quan đến Tồn Vong của Chế Độ. Còn Đảng, Còn Mình.
  Chỉ có đội Phản Động mới dám đề cập đến!
 • tantam
  VN chỉ có 1 nguyên tắc lý luận đỉnh cao, vượt lênm, chiến thắng mọi lý thuyết khác của thế giới đã chứng minh: - Tồn vong của chế độ!
  Mà Chế Độ không hiểu sao lại được đồng nhất với Tổ Quốc.
  Với các thứ đụng đến cái đó thì sẽ bị vùi dập k thương tiếc!
  Thế nên đừng mơ dân sự hóa các vị trí quan chức về CA, QP và cấm CA, QĐ tham gia vào các hoạt động dân sự vì nó liên quan đến Tồn Vong của Chế Độ. Còn Đảng, Còn Mình.
  Chỉ có đội Phản Động mới dám đề cập đến!
 • Highway
  Đoạn nói về quyền lực BCA không đúng lắm . Xét về quy mô, quyền lực an ninh nội địa và % chi tiêu ngân sách thì rõ ràng là bộ CA Việt Nam không khác gì bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ . Vị trí bộ trưởng bộ ANNĐ cũng là người của Tổng thống - phe nắm quyền .