Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • FcLomCom
    Chiến lược của TQ là kìm hãm sự phát triển của VN, kìm bằng nhiều cách, và đây chỉ là 1 trong số các cách đó