Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • Wasamala
    - Nếu thời gian quay trở lại, bà sẽ nói gì với cô gái 20 tuổi trong mình?

    - Tôi sẽ bảo cô ta: "Nói với lũ con trai để cho mình được yên vì chúng chỉ làm bạn phiền não. Không yêu đương và không có bạn trai khi đó! Bạn sẽ học hành tấn tới".