Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • TanNg
    Sun làm quả này rất thông minh.
  • dongtataydoc88
    ô đ* mie, mới đọc báo thì tự hỏi đội Tây Ba Lô này ở đâu ra mà nhiều thế. Tự đoán hay là thuê lại đội Tây diễn xiếc ở Bana Hill từ núi xuống. Vào đây đọc thì đúng nuôn :v