Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • tieuthuHathanh
    Giờ túng thiếu quá, siết được gì cứ siết! Mai mốt sẽ có đánh thuế cả comment trên mạng, lúc đó linkhay sẽ dẹp tiệm!
  • non123
    Các nhà kinh tế kinh điển đã nói: Thuế là dạng nhà nước bóc lột dân. Vì vậy ở các nước dân chủ họ xài đồng mô là có dân soi đc